Terug naar kennis overzicht

BKR registratie: wat is het en hoe voorkom je problemen?

In deze blog

Wat is BKR?

BKR is typisch zo’n term waarvan de afkorting bekender is dan de volledige naam (soort van BMW ;). Laten we dus eerst maar eens starten met de volledige naam: Bureau Krediet Registratie. Deze stichting (want dat is het) is opgericht in 1965 door banken en financiële dienstverleners. Sinds de oprichting is het BKR gevestigd in Tiel.

In de jaren zestig gingen in Nederland steeds meer mensen lenen. Om te voorkomen dat een klant bij elke bank in Nederland een lening kon opnemen zonder dat ze dit van elkaar wisten werd een stichting opgericht die bijhield wie waar voor hoeveel had geleend; het BKR. Daarnaast werd bijgehouden of er netjes werd betaald voor de leningen.

Iedere volwassene staat geregistreerd bij het BKR

Inmiddels staat vrijwel elke volwassen Nederlander “geregistreerd in Tiel”. Zo’n 9 miljoen mensen in het totaal. Vaak weten mensen niet eens dat ze geregistreerd staan. Dat komt omdat veel producten tegenwoordig niet voelen als een lening maar het conform de definitie van het BKR wel zijn. Denk hierbij aan een creditcard, mogelijkheid tot roodstaan of een mobiel telefonie abonnement.

Wanneer is een BKR registratie relevant?

In principe is er niets mis met een BKR notering. Zolang je netjes betaalt en geen andere leningen aangaat zal je er überhaupt niets van merken dat je zo’n notering hebt. Pas op het moment dat je een nieuwe financiële verplichting wil aangaan word je er mee geconfronteerd. Op dat moment kijkt de financieringsmaatschappij namelijk naar de reeds bestaande schulden. Betaal je die netjes en heb je niet al meer geleend dan je eigenlijk kan terugbetalen? Dan is er geen probleem, maar overstijg jij jouw leencapaciteit of staat er achter jouw naam een “BKR-code” dan kan het zijn dat een financier je geen lening wil verschaffen.

Is een BKR voor bedrijven?

Voor ondernemingen is er niet een dergelijk register. Niets aan de hand dus horen we je denken. Nou dat is niet helemaal waar. Sommige kredietverstrekkers kijken namelijk wel naar de BKR noteringen van de ondernemer. Is zij of hij wel netjes in het terugbetalen van leningen/financieringen? Want -is de gedachte- als de ondernemer privé de zaakjes niet op orde heeft, waarom zou dat zakelijk dan wel goed gaan? Voldaan werkt op een hele andere manier en kijkt nooit naar een BKR registratie.

Coderingen die het BKR hanteert:

Code Betekenis
A Achterstandsmelding: op een lening is een achterstandsmelding gegeven door de kredietgever.
H Herstel: een lening met achterstandsmelding (code A) krijgt code H zodra de betalingsachterstand is ingelopen.
1 er is sprake van een geregistreerde betalingsachterstand waarbij inmiddels een regeling getroffen is voor de nog openstaande lening.
2 het nog openstaande gedeelte van de lening is opeisbaar gesteld. Dit betekent dat de lening uit handen is gegeven aan een incassobureau.
3 tweehonderd vijftig euro of meer is op de schuld afgeboekt.
4 degene die de lening is aangegaan is voor de kredietgever onbereikbaar.
5 Er is een preventieve betalingsregeling getroffen voor een hypotheek. Deze code is van tijdelijke aard.

Gevolgen BKR registratie

Eigenlijk wil je een dergelijke codering niet achter je naam hebben staan. De noteringen blijven 5 jaar staan. Een notering kan voor een financier een reden zijn om je geen lening te geven. Dat ook betrekking hebben op een hypotheek. In andere woorden als je vier jaar geleden een paar keer jouw telefoonabonnement te laat hebt betaald kan dat betekenen dat je nu geen huis kan kopen. Het kan zelfs betekenen dat je geen zakelijke lening kan aantrekken omdat je in het verleden wat misstappen bent begaan. Dus om problemen (in de toekomst) te voorkomen kan je het beste altijd netjes betalen. Of je kiest voor een financieringsvorm die niet bij het BKR wordt ingeschreven, kies in zo’n geval voor Voldaan. Wij controleren namelijk niets in het BKR én we schrijven er ook niets in.

Contact

Vragen over factuurovername?

Wij helpen je graag verder.

Contact

Menu

Klant worden Inloggen